Dienstverlening

Menswaardige en kwaliteitsvolle zorg leveren afgestemd op de noden van de patiënt

 • In alle omstandigheden streven naar maximaal behoud en herstel van de autonomie van de patiënt
 • Algemene dagdagelijkse verzorging en verpleegtechnische handelingen – Specifiek verpleegtechnische handelingen ( lavementen, sonderen van de blaas, blaasspoeling, vaginale irrigatie, vervanging en verzorging supra-pubische katheter
 • Klaarzetten van medicatie, toezicht houden op medicatie inname en medicatietoediening – Peritoneale nierdialyse
 • Diabeteszorg – Palliatieve zorgen
 • Incontinentiezorg
 • Stoma zorg
 • Wondzorg met bioptron lamp
 • Toedienen sondevoeding, parenterale voeding ( TPN )
 • Plaatsen en toezicht op subcutane en intraveneuze perfusie
 • Plaatsen en toezicht houden op medicatiepomp
 • Complexer verzorging ( plaatsen en verwijderen van verblijfskatheter bij chemotherapie
 • Spoelen en hepariniseren van verblijfskatheter
 • …..

Verdere professionele ontwikkeling en op de hoogte blijven van de recente verpleegtechnische handelingen vinden wij als thuisverpleegkundigen van groot belang. Op dit vlak laten wij ons verder vormen en trainen door erkende organisaties.